dosadašnje aktivnosti

1. održano je oko 630 kreativnih radionica sa djecom bez adekvatne roditeljske skrbi, djecom sa poteškoćama u razvoju i oboljelom djecom…oko 400 volontera
(Dom za djecu u Nazorovoj, Centar za rehabilitaciju Prekrižje, Dom za djecuSv.Nikola u Hrvatskom Leskovcu, Dom za djecu Laduč, Centar za rehabilitaciju Sloboština, Centar za rehabilitaciju Dugave, Udruga djece sa Downovim sindromom, Bolnica Sestre milosrdnice)
2. pomogli smo financijski i materijalno oko 550 socijalno ugrožene i bolesne djece i njihovih roditelja kroz donacije u novcu, hrani, odjeći, obući, higijenskim potrepštinama, namještaju, kućanskim aparatima te građevinskom materijalu za obnovu kuća na području cijele Hrvatske….oko 50 volontera
3. proveli smo oko 150 radionica zdravog načina življenja i zaštite prirode na području Istre, Žuberka i Like…. oko 30 volontera
4. više od 2500 polaznika radionica osobnog razvoja, zdravog načina življenja i podizanja kvalitete življenja

5. oko 500 volontera uključenih u sve navedene aktivnosti
6. oko 30 većih humanitarnih akcija( prodajne izložbe, prikupljanje odjeće i hrane na sportskim natjecanjima, internetske aukcije slika, televizijske humanitarne emisije, humanitarne akcije kroz dnevne novine, prodajni štandovi u shoping centrimau) u kojima je sudjelovalo više od 700 donatora, fizičke i pravne osobe iz Hrvatske i inozemstva