Priroda

Mi živimo u prirodi.
Mi smo sastavni dio prirode.
Priroda bez nas može, mi bez prirode ne možemo.
Ponašamo se kao smo vladari životinjskog, biljnog i mineralnog svijeta.

Spašavati prirodu ne trebamo.
Priroda je sama po sebi dovoljno jaka da se brine o sebi.
Ali trebamo sebe spašavati.
Kvaliteta našeg života direktno je povezana sa kvalitetom prirode koja nas okružuje.
Zrak, voda i hrana kao najnužniji, ali i svi ostali resusrsi koje koristimo, dio su prirode.
Njihova kvaliteta direktno utjeće na kvalitetu naših života.

Zato budimo odgovorni prema prirodi. Jer tako preuzimamo odgovornost za svoj život.